• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมัครงาน
  • สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสนประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 ตำเเหน่ง นักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เเพทย์ปฏิบัติ

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสนประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 ตำเเหน่ง นักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เเพทย์ปฏิบัติ